Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép

  Hướng dẫn
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 2: Quản lý công việc, dự án
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 2: Quản lý công việc, dự án 1
  Với Quản lý doanh nghiệp EBIZ 40 bạn sẽ quản lý được toàn bộ công việc dự án của nhân viên cũng như mức độ hoàn thành của công việc dự án Chỉ lướt mắt 5 giây là xong Tuyệt vời quá phải không nào Chỉ cần mở điện thoại và lướt qua nếu bạn đã quen t
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 14:18
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 11: Quản lý hợp đồng
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 11: Quản lý hợp đồng 1
  Bạn có hợp đồng bạn cần quản lý số hóa bằng file Word hay PDF hay hình ảnh bạn có thể lưu trữ và theo dõi toàn bộ hợp đồng của công ty Mỗi khi cần gia hạn hợp đồng tìm kiếm thông tin khách hàng thì chỉ cần lên hệ thống gõ tìm kiếm ra có thể có ngay r
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 14:28
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin 1
  Tính năng EBIZ 40 Phần 39 Hướng dẫn quản lý bài Admin
  Nguyễn Hùng Luân | 22/09/2023 13:37
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết 1
  Những liên kết hay mà quý doanh nghiệp muốn chia sẻ toàn công ty hoặc lưu trữ cá nhân
  Nguyễn Hùng Luân | 06/08/2023 00:31
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
  Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 14: Thư viện
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 14: Thư viện 1
  Thư viện này giúp lưu trữ những hình ảnh video của toàn bộ công ty hoạt động nhóm dã ngoại partyĐây chính là văn hóa và hình ảnh của doanh nghiệp bạn
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 15:10
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc 1
  Nhắc việc trong quá trình làm việc đối với nhân viên hay chính những người chủ là rất quan trọng và vô cùng cần thiết Mỗi ngày chúng ta cần giải quyết cũng như những kế hoạch gặp đối tác hay khách hàng còn xa như vậy sẽ khó àm nhớ hết được Nếu chỉ note
  Nguyễn Hùng Luân | 22/09/2023 13:37
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
  Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
  Nguyễn Hùng Luân | 06/08/2023 00:31