Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép

  Hướng dẫn
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 44: Thiết lập tài khoản thành viên
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 44: Thiết lập tài khoản thành viên 1
  Khi chúng ta đăng ký tài khoản mới bằng tài khoản gmail của google Tài khoản chúng ta lúc này chưa có thông tin cá nhân như tên email địa chỉ ảnh đại diệnvv
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:38
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
  Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:38
  |
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 4.0
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 4.0 1
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 40
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:38
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 18: Báo cáo
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 18: Báo cáo 1
  Cho phép nhân viên báo cáo ngày tuần tháng quý năm hoặc thích thì báo cáo
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:38
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin 1
  Tính năng EBIZ 40 Phần 39 Hướng dẫn quản lý bài Admin
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:38
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 41: Quản lý Phân Khu
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 41: Quản lý Phân Khu 1
  Nếu bạn cần cập nhật thông tin mới ví dụ như số điện thoại địa chỉ nội dung phân khu của mình Thì bài viết này là một bài viết rất có ích cho bạn
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:38
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 1: Quản lý nhân viên
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 1: Quản lý nhân viên 1
  Bạn đã từng đau đầu vì bạn không thể biết được nhân viên của mình đang làm gì làm việc tới đâu và bạn phải cần tới một nhân viên khác để quản lý nhân viên cho các bạn gọi là quản lý nhân sự
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:38
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 4: Thông báo, thông tin, tin tức
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 4: Thông báo, thông tin, tin tức 1
  Nếu bạn muốn thông báo cho toàn bộ người thực hiện dự án một thông tin nào đó bạn sẽ làm gì Nếu muốn gởi thông tin cho toàn bộ nhân viên và chắc chắn rằng họ phải đọc doanh nghiệp sẽ làm sao Đây là một câu hỏi khó khi quy mô doanh nghiệp của bạn trên 10
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:38
  |