Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin

  Hướng dẫn
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 5: Nhóm làm việc
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 5: Nhóm làm việc 1
  Tính năng nhóm làm việc là một tính năng làm việc hiệu quả cho công ty giúp các nhóm có thể gom lại và cùng nhau trao đổi và làm việc với nhau
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:46
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc 1
  Nhắc việc trong quá trình làm việc đối với nhân viên hay chính những người chủ là rất quan trọng và vô cùng cần thiết Mỗi ngày chúng ta cần giải quyết cũng như những kế hoạch gặp đối tác hay khách hàng còn xa như vậy sẽ khó àm nhớ hết được Nếu chỉ note
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:46
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
  Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:46
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 18: Báo cáo
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 18: Báo cáo 1
  Cho phép nhân viên báo cáo ngày tuần tháng quý năm hoặc thích thì báo cáo
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:46
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 19: Việc phải làm
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 19: Việc phải làm 1
  To do list những việc phải làm
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:46
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 4: Thông báo, thông tin, tin tức
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 4: Thông báo, thông tin, tin tức 1
  Nếu bạn muốn thông báo cho toàn bộ người thực hiện dự án một thông tin nào đó bạn sẽ làm gì Nếu muốn gởi thông tin cho toàn bộ nhân viên và chắc chắn rằng họ phải đọc doanh nghiệp sẽ làm sao Đây là một câu hỏi khó khi quy mô doanh nghiệp của bạn trên 10
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:46
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương 1
  Thì doanh nghiệp nào cũng phải có lương mà xuất bạn lương và giám đốc duyệt lương thưởng phạt đầy đủ 100 online
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:46
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 15: Đào tạo
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 15: Đào tạo 1
  Việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên là hoạt động xuyên suốt trong quá trình phát triển của công ty Nhưng nếu khi nào tuyển nhân viên mới bạn đều phải tranning ngay từ đầu thì rất tốn thời gian và công sức Vì vậy quản lý doanh nghiệp eBIz 40 sẽ giúp bạ
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:46
  |