Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết

  Hướng dẫn
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết 1
  Những liên kết hay mà quý doanh nghiệp muốn chia sẻ toàn công ty hoặc lưu trữ cá nhân
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:36
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 18: Báo cáo
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 18: Báo cáo 1
  Cho phép nhân viên báo cáo ngày tuần tháng quý năm hoặc thích thì báo cáo
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:36
  |
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 4.0
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 4.0 1
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 40
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:36
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin 1
  Tính năng EBIZ 40 Phần 39 Hướng dẫn quản lý bài Admin
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:36
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
  Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:36
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 5: Nhóm làm việc
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 5: Nhóm làm việc 1
  Tính năng nhóm làm việc là một tính năng làm việc hiệu quả cho công ty giúp các nhóm có thể gom lại và cùng nhau trao đổi và làm việc với nhau
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:36
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 44: Thiết lập tài khoản thành viên
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 44: Thiết lập tài khoản thành viên 1
  Khi chúng ta đăng ký tài khoản mới bằng tài khoản gmail của google Tài khoản chúng ta lúc này chưa có thông tin cá nhân như tên email địa chỉ ảnh đại diệnvv
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:36
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 16: Báo giá
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 16: Báo giá 1
  Quản lý toàn bộ báo giá của nhân viên làm việc với khách hàng giúp cho doanh nghiệp theo dõi chính xác và an toàn thông tin
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:36
  |