Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết

  Hướng dẫn
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 14: Thư viện
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 14: Thư viện 1
  Thư viện này giúp lưu trữ những hình ảnh video của toàn bộ công ty hoạt động nhóm dã ngoại partyĐây chính là văn hóa và hình ảnh của doanh nghiệp bạn
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 15:10
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin 1
  Tính năng EBIZ 40 Phần 39 Hướng dẫn quản lý bài Admin
  Nguyễn Hùng Luân | 22/09/2023 13:37
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương 1
  Thì doanh nghiệp nào cũng phải có lương mà xuất bạn lương và giám đốc duyệt lương thưởng phạt đầy đủ 100 online
  Nguyễn Hùng Luân | 28/10/2023 03:40
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 4.0
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 4.0 1
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 40
  Nguyễn Hùng Luân | 05/01/2023 03:14
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương 1
  Thì doanh nghiệp nào cũng phải có lương mà xuất bạn lương và giám đốc duyệt lương thưởng phạt đầy đủ 100 online
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 4: Thông báo, thông tin, tin tức
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 4: Thông báo, thông tin, tin tức 1
  Nếu bạn muốn thông báo cho toàn bộ người thực hiện dự án một thông tin nào đó bạn sẽ làm gì Nếu muốn gởi thông tin cho toàn bộ nhân viên và chắc chắn rằng họ phải đọc doanh nghiệp sẽ làm sao Đây là một câu hỏi khó khi quy mô doanh nghiệp của bạn trên 10
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 15:50
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết 1
  Những liên kết hay mà quý doanh nghiệp muốn chia sẻ toàn công ty hoặc lưu trữ cá nhân
  Nguyễn Hùng Luân | 06/08/2023 00:31
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin 1
  Tính năng EBIZ 40 Phần 39 Hướng dẫn quản lý bài Admin
  Nguyễn Hùng Luân | 28/10/2023 03:40