Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương

  Hướng dẫn
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 3: Quản lý tài nguyên, tài liệu
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 3: Quản lý tài nguyên, tài liệu 1
  Tài nguyên của mỗi doanh nghiệp là tài sản quan trọng Vì vậy việc quản lý tài nguyên cũng là điều mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:33
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 43: Menu admin trong quản lý hệ thống
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 43: Menu admin trong quản lý hệ thống 1
  Admin Quản Trị Viên là người quản lý hệ thống bao gồm thành viên bài viết thống kê dữ liệu cấu hình hệ thống
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:33
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết 1
  Những liên kết hay mà quý doanh nghiệp muốn chia sẻ toàn công ty hoặc lưu trữ cá nhân
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:33
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương 1
  Thì doanh nghiệp nào cũng phải có lương mà xuất bạn lương và giám đốc duyệt lương thưởng phạt đầy đủ 100 online
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:33
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
  Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:33
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 44: Thiết lập tài khoản thành viên
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 44: Thiết lập tài khoản thành viên 1
  Khi chúng ta đăng ký tài khoản mới bằng tài khoản gmail của google Tài khoản chúng ta lúc này chưa có thông tin cá nhân như tên email địa chỉ ảnh đại diệnvv
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:33
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 16: Báo giá
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 16: Báo giá 1
  Quản lý toàn bộ báo giá của nhân viên làm việc với khách hàng giúp cho doanh nghiệp theo dõi chính xác và an toàn thông tin
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:33
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
  Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 18:33
  |