Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương

  Hướng dẫn
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 14: Thư viện
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 14: Thư viện 1
  Thư viện này giúp lưu trữ những hình ảnh video của toàn bộ công ty hoạt động nhóm dã ngoại partyĐây chính là văn hóa và hình ảnh của doanh nghiệp bạn
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 15:10
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 28: Liên kết 1
  Những liên kết hay mà quý doanh nghiệp muốn chia sẻ toàn công ty hoặc lưu trữ cá nhân
  Nguyễn Hùng Luân | 28/10/2023 03:40
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương 1
  Thì doanh nghiệp nào cũng phải có lương mà xuất bạn lương và giám đốc duyệt lương thưởng phạt đầy đủ 100 online
  Nguyễn Hùng Luân | 06/08/2023 00:31
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 2: Quản lý công việc, dự án
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 2: Quản lý công việc, dự án 1
  Với Quản lý doanh nghiệp EBIZ 40 bạn sẽ quản lý được toàn bộ công việc dự án của nhân viên cũng như mức độ hoàn thành của công việc dự án Chỉ lướt mắt 5 giây là xong Tuyệt vời quá phải không nào Chỉ cần mở điện thoại và lướt qua nếu bạn đã quen t
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 14:18
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 5: Nhóm làm việc
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 5: Nhóm làm việc 1
  Tính năng nhóm làm việc là một tính năng làm việc hiệu quả cho công ty giúp các nhóm có thể gom lại và cùng nhau trao đổi và làm việc với nhau
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 14:23
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 41: Quản lý Phân Khu
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 41: Quản lý Phân Khu 1
  Nếu bạn cần cập nhật thông tin mới ví dụ như số điện thoại địa chỉ nội dung phân khu của mình Thì bài viết này là một bài viết rất có ích cho bạn
  Nguyễn Hùng Luân | 04/01/2023 13:58
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
  Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
  Nguyễn Hùng Luân | 22/09/2023 13:37
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 39: Quản lý bài Admin 1
  Tính năng EBIZ 40 Phần 39 Hướng dẫn quản lý bài Admin
  Nguyễn Hùng Luân | 22/05/2023 13:34