Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 6: Nhắc việc

  Hướng dẫn
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 44: Thiết lập tài khoản thành viên
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 44: Thiết lập tài khoản thành viên 1
  Khi chúng ta đăng ký tài khoản mới bằng tài khoản gmail của google Tài khoản chúng ta lúc này chưa có thông tin cá nhân như tên email địa chỉ ảnh đại diệnvv
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 20:14
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 17: Bảng lương 1
  Thì doanh nghiệp nào cũng phải có lương mà xuất bạn lương và giám đốc duyệt lương thưởng phạt đầy đủ 100 online
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 20:14
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 14: Thư viện
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 14: Thư viện 1
  Thư viện này giúp lưu trữ những hình ảnh video của toàn bộ công ty hoạt động nhóm dã ngoại partyĐây chính là văn hóa và hình ảnh của doanh nghiệp bạn
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 20:14
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 3: Quản lý tài nguyên, tài liệu
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 3: Quản lý tài nguyên, tài liệu 1
  Tài nguyên của mỗi doanh nghiệp là tài sản quan trọng Vì vậy việc quản lý tài nguyên cũng là điều mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 20:14
  |
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 4.0
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 4.0 1
  Lợi Ích Khi Dùng Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp EBIZ 40
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 20:14
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 27: Xin nghỉ phép 1
  Vâng đây là chức năng cho phép nhân viên xin nghỉ phép hoặc nghỉ luôn cũng được nhìn vào đây người quản lý sẽ biết ai đang nghỉ ai đang làm để có cách phân phó công việc hợp lý
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 20:14
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 5: Nhóm làm việc
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 5: Nhóm làm việc 1
  Tính năng nhóm làm việc là một tính năng làm việc hiệu quả cho công ty giúp các nhóm có thể gom lại và cùng nhau trao đổi và làm việc với nhau
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 20:14
  |
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 43: Menu admin trong quản lý hệ thống
  Tính năng EBIZ 4.0 - Phần 43: Menu admin trong quản lý hệ thống 1
  Admin Quản Trị Viên là người quản lý hệ thống bao gồm thành viên bài viết thống kê dữ liệu cấu hình hệ thống
  Nguyễn Hùng Luân | 2023-06-07 | 20:14
  |